Przydatne kalkulatory księgowe

 1. Kalkulator podatkowy - pozwala na obliczenie wysokości podatku dochodowego na podstawie danych finansowych firmy.

 2. Kalkulator zdolności kredytowej - pomaga obliczyć, na jak duży kredyt firma może sobie pozwolić na podstawie jej bieżącej sytuacji finansowej.

 3. Kalkulator wskaźnika rentowności - umożliwia obliczenie wskaźnika rentowności na podstawie danych finansowych firmy.

 4. Kalkulator obliczający amortyzację - pomaga obliczyć wysokość amortyzacji dla poszczególnych składników majątku trwałego.

 5. Kalkulator kosztów pracowniczych - umożliwia obliczenie całkowitych kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika (np. koszt wynagrodzenia, składek ZUS itp.).

 6. Kalkulator wynagrodzeń - pozwala obliczyć wysokość wynagrodzenia brutto i netto na podstawie danych o wynagrodzeniu i składkach ZUS.

 7. Kalkulator przejścia na ryczałt - pomaga obliczyć, czy przejście na ryczałt ewidencjonowany jest opłacalne dla danej firmy i na jakiej zasadzie należy rozliczać się z fiskusem w tej formie działalności.

 8. Kalkulator składek ZUS - umożliwia obliczenie wysokości składek ZUS na podstawie danych o wynagrodzeniu pracownika i rodzaju ubezpieczenia.

 9. Kalkulator zaliczek na podatek dochodowy - pomaga obliczyć wysokość zaliczki na podatek dochodowy, którą należy uiścić w danym miesiącu.

 10. Kalkulator wymiaru urlopu - umożliwia obliczenie wymiaru urlopu wypoczynkowego na podstawie stażu pracy pracownika i ilości dni urlopowych przysługujących mu w danym roku.

 11. Kalkulator kosztów działalności gospodarczej - pomaga obliczyć, ile pieniędzy trzeba przeznaczyć na koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. opłaty za wynajem lokalu, zakup materiałów itp.).

 12. Kalkulator kosztów paliw - umożliwia obliczenie kosztów paliwa zużytego w danej firmie na podstawie ilości przejechanych kilometrów i cen paliwa.

 13. Kalkulator kosztów podróży służbowej - pomaga obliczyć, ile pieniędzy trzeba przeznaczyć na podróż służbową na podstawie danych o kosztach przejazdu, noclegu i wyżywienia.

 14. Kalkulator kosztów zakupu samochodu - umożliwia obliczenie całkowitych kosztów zakupu samochodu na podstawie danych o cenie zakupu, opłatach rejestracyjnych i ubezpieczeniu.

 15. Kalkulator kosztów inwestycji - pomaga obliczyć całkowite koszty związane z przeprowadzeniem inwestycji (np. zakup sprzętu, budowa obiektu itp.), w tym koszty finansowe, materiałowe i pracy.

© 2022 - REGZ.PL