Czym jest wskaźnik rentowności?

Wskaźnik rentowności to nic innego jak stosunek zysku netto do przychodów, który pokazuje, jak efektywnie firma wykorzystuje swoje przychody do generowania zysków. Jest to ważne, ponieważ pozwala ono na porównanie rentowności firmy z jej konkurentami oraz na wczesne wykrycie problemów finansowych.

Wzór na wskaźnik rentowności:

Wzór na wskaźnik rentowności jest następujący:

Wskaźnik rentowności = (Zysk netto / Przychody) x 100

Gdzie:

Aby obliczyć wskaźnik rentowności, należy dzielić zysk netto firmy przez jej przychody i pomnożyć wynik przez 100. Wartość otrzymanego wskaźnika pokazuje, w jakim stopniu przychody firmy są wykorzystywane do generowania zysków. Im wyższy wskaźnik rentowności, tym bardziej efektywna jest działalność firmy.

Kalkulator wskaźnika rentowności© 2022 - REGZ.PL