Jak stworzyć bazę danych w MySQL

1: Pobierz i zainstaluj MySQL

Jeśli jeszcze nie masz zainstalowanego MySQL na swoim komputerze, pobierz i zainstaluj go z oficjalnej strony internetowej MySQL.

2: Otwórz MySQL

Otwórz MySQL Workbench lub wiersz poleceń MySQL i zaloguj się do bazy danych, używając swojego nazwy użytkownika i hasła.

3: Utwórz nową bazę danych

W MySQL Workbench:

W wierszu poleceń MySQL:

4: Utwórz tabele

Po utworzeniu nowej bazy danych, utwórz tabelę, aby przechowywać dane. Możesz to zrobić w MySQL Workbench lub w wierszu poleceń MySQL.

W MySQL Workbench:

W wierszu poleceń MySQL:

5: Dodaj dane do tabeli

Po utworzeniu tabeli możesz dodać dane do niej, używając polecenia "INSERT INTO" w wierszu poleceń MySQL lub opcji "Insert Rows" (Wstaw wiersze) w MySQL Workbench.

W MySQL Workbench:

W wierszu poleceń MySQL:

6: Wykonaj zapytania

Możesz wykonywać różne zapytania do bazy danych, aby wybrać, aktualizować lub usuwać dane z tabeli. Możesz to zrobić w MySQL Workbench lub w wierszu poleceń MySQL.

W MySQL Workbench:

W wierszu poleceń MySQL:

Gratulacje! Teraz masz już swoją bazę danych w MySQL i możesz dodawać, aktualizować i usuwać dane z tabeli za pomocą zapytań SQL.

© 2022 - REGZ.PL