Kalkulator, który liczy poprawnie.

W przeciwieństwie do standardowego PHP, Javascript, Kalkulatora Google, Kalkulatora Microsoft. Rozwiązuje klasyczny problem float: 0.1 + 0.2 = 0.30000000000000004, limit cyfr w liczbie całkowitej oraz części dziesiętnej, problem zaokrąglania wyniku.
Poprawne formaty liczbowe: Liczby całkowite (123), Liczby dziesiętne (123.1231). Kalkulator przyjmuje liczby dodatnie i ujemne. Aktualnie obsługuje operacje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia i potęgowania.
Dane:
A  = 
B  = 
Precyzja obliczenia:
Działanie:
Wynik:
C  =