Obliczanie czasu spadania

Czas spadania obiektu można obliczyć przy użyciu prostego wzoru fizycznego. Wzór ten pochodzi z równań ruchu jednostajnie przyspieszonego ruchu swobodnego. Czas spadania \( t \) z danej wysokości \( h \) jest zależny od przyspieszenia grawitacyjnego \( g \).

Wzór na czas spadania:

\[ t = \sqrt{\frac{2h}{g}} \]

Gdzie:

  • \( t \) - czas spadania (s)
  • \( h \) - wysokość spadku (m)
  • \( g \) - przyspieszenie grawitacyjne (m/s²)

Wzór ten wynika z równań kinematycznych i opisuje czas, jaki zajmuje obiektowi swobodnie opaść z danej wysokości pod wpływem siły grawitacyjnej. Przyspieszenie grawitacyjne na powierzchni Ziemi wynosi zwykle około 9.81m/s2, ale można dostosować to do innych warunków. W fizyce klasycznej, masa (waga) obiektu nie wpływa na prędkość swobodnego spadania w próżni, gdy siła oporu powietrza jest pomijalnie mała. W teorii, wszystkie obiekty, niezależnie od ich masy, spadają z tej samej wysokości w jednostajny sposób pod wpływem grawitacji.

Oblicz czas spadania: