<?php

    
/*
    * Prosty content locker zabezpieczający treść przy pomocy logowania. 
    * Autor: Regz.pl.
    */
    
    
if (isset($_SESSION['zalogowany']) && $_SESSION['zalogowany'] === true)
    {
        echo 
'<h1>Treść</h1>';
        echo 
'<p>To jest treść, która jest zablokowana za rejestracją.</p>';
    }
    else
    {
        echo 
'<h1>Treść zablokowana</h1>';
        echo 
'<p>Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do treści:</p>';
        echo 
'<form action="logowanie.php" method="post">';
        echo 
'<input type="text" name="username" placeholder="Username" />';
        echo 
'<input type="password" name="password" placeholder="Password" />';
        echo 
'<input type="submit" value="Zaloguj" />';
        echo 
'</form>';
        echo 
'<p><a href="rejestracja.php">Zarejestruj się</a></p>';
    }