<?php

    
/*
    * Prosty content locker zabezpieczający treść przy pomocy hasła. 
    * Autor: Regz.pl.
    */

    
if (filter_has_var(INPUT_POST'password'))
    {
        if (
filter_input(INPUT_POST'password') === 'poprawne_haslo')
        {
            echo 
'<h1>Treść</h1>';
            echo 
'<p>To jest treść, która jest zablokowana za hasłem.</p>';
        } 
        else
        {
            echo 
'<h1>Błąd</h1>';
            echo 
'<p>Podane hasło jest nieprawidłowe. Proszę spróbuj ponownie.</p>';
        }
    }
    else
    {
        echo 
'<h1>Treść zablokowana</h1>';
        echo 
'<p>Wprowadź hasło, aby uzyskać dostęp do treści:</p>';
        echo 
'<form method="post">';
        echo 
'<input type="password" name="password" />';
        echo 
'<input type="submit" value="Submit" />';
        echo 
'</form>';
    }